Misyonunumuz

 

MİSYONUMUZ

Ali Gaffar Okkan Kreş ve Gündüz Bakımevi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde çalışan personelin çocukları ile herhangi bir nedenle bozulmuş aile birliğinde velayeti ya da vesayeti Emniyet Personelinden birine verilmiş çocukların, bir aile ortamı içinde, çocuk eğitim bilimi gereklerine uygun olarak bakımlarını sağlamak, böylece, anne ve babaya daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlayarak çocukların bakım ve eğitiminin yanında anne ve babanın da işgücü verimini artırmak amacı ile faaliyette bulunmaktadır.

Bununla birlikte;

 • Atatürk ilkelerine bağlı,
 • Toplum değerlerine sahip,
 • Öz denetimli, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilen,
 • Duygu ve düşüncelerini özgürce dile getirebilen,
 • Adalet duygusunu kazanıp buna uygun davranabilen,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gizli güçlerini tanıyıp uygulamaya koyabilen,
 • Sosyal becerileri gelişmiş,
 • Seçim yapabilen,
 • Karar verebilen,
 • Yaratıcı düşünce gücüne sahip,
 • Kendine güvenen,
 • Soran,
 • Araştırmacı,
 • Mutlu ,
 • Başarılı ve üretken bireyler yetiştirmektir.
   

 

Kurumsal Bağlantılar